Provisie bereken voor een inboedelverzekering

Voor de berekening van een fijnmazig gemiddelde premie en provisie voor een Inboedelverzekering zijn onderstaande gegevens* nodig.

Voer de gegevens voor jouw klant in en klik op de knop ‘berekenen’ om de indicatie van de provisie te berekenen.

Inboedel

* Let op

De op deze site gevraagde gegevens hebben de grootste impact op de hoogte van de premie. Voor de berekening van de gemiddelde premie en provisie per maand zijn meer gegevens relevant. Voor de niet uitgevraagde premiebepalende variabelen worden in de berekening standaardwaarden gebruikt. In normale situaties zal dit geen effect hebben op het wel/niet fijnmazig zijn van het berekende gemiddelde. Het is echter jouw verantwoordelijkheid om te beoordelen of de uitkomst passend is voor de betreffende situatie.