Proclaimer

Adfiz is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Adfiz doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Adfiz en haar partners hebben de inhoud van deze website op
zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Mocht je op deze website desondanks informatie tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuist is dan stellen wij je reactie op prijs.

De berekeningen op deze website worden met een grote mate van zorgvuldigheid uitgevoerd, het is echter jouw verantwoordelijkheid om te beoordelen of de uitkomst passend is voor de betreffende situatie.